Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Mihaesti

SC ADCOM PREST STAR SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Mihaesti, sat Fricosi, nr. 70, tel: 0768681469

com. Mihaești, sat Fricoși, nr. 70, tel: 0742-606995; 0768681469,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Mihaesti
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz