Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Cluj, Mintiu Gherlii

SC EXPO AUTOTEC SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Mintiu Gherlii, sat Bunești, str. Principală, nr. 38E

  1. Centre de colectare județul Cluj
  2. Centre de colectare Mintiu Gherlii
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz