Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Pogoanele

SC CRISMAT STEEL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în oraș Pogoanele, str. Tudor Vladimirescu, nr.18, jud. Buzău, tel: 0761851918, persoană de contact: Şărban Alin

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Pogoanele
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz