Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Gorj, Prigoria

SC REMIAL GALAXY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sat Dobrana, com. Prigoria; tel:0769/991097; Stanescu Birita Gheorghe

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Prigoria
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz