Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Sălaj, Pustă

I.I Pop Adrian Domitian este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Pustă, nr. 82

  1. Centre de colectare județul Sălaj
  2. Centre de colectare Pustă
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz