Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Neamț, Răucești

SC AUTO COS MIR SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Oglinzi, com Răucești, tel: 0745479979, Bobric Constantin

  1. Centre de colectare județul Neamț
  2. Centre de colectare Răucești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz