Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Valea Mare Pravaț

MATEESCU NICOLETA LENUTA II este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Valea Mare Pravat, sat Valea Mare Pravat, str. Valea Foii nr. 367A

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Valea Mare Pravaț
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz