Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Valea Mare Pravaț

SC GAMICOM GROUP SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Valea Mare Pravat, punct Gara Argeșel, Gabriel Popa, tel/fax: 0248/557016

com. Poienarii de Muscel, sat Valea Mare Pravăț nr. 58, Gabriel Popa, tel/fax: 0248/557020, 0248/557016

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Valea Mare Pravaț
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz