Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Arges, Valea Mare Pravaț

GAMICOM GROUP SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Valea Mare Pravat, punct Gara Argesel

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Valea Mare Pravaț
  3. Centre de colectare baterii auto