Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Arges, Valea Mare Pravaț

GAMICOM GROUP SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Valea Mare Pravat, punct Gara Argesel

com. Poienarii de Muscel, sat Valea Mare Pravăț nr. 58, Gabriel Popa, tel/fax: 0248/557020, 0248/557016

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Valea Mare Pravaț
  3. Centre de colectare baterii auto