Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arad, Vinga

SC AUTOMOBILE PARTS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Vinga, nr. 330, tel. 0257/460400, 0723593652, fax.0257/460400,, Deac Daniel

  1. Centre de colectare județul Arad
  2. Centre de colectare Vinga
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz