Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arad, Păuliș

SC EXTREME PARTS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Păuliș, sat. Sâmbăteni nr. 108, e-mail: , tel: 0745782279, Ardelean Bogdan

Arad, str. Zoltan Farmati nr. 1, ap. 3, e-mail: , tel: 0745782279, Ardelean Bogdan

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Arad
  2. Centre de colectare Păuliș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz