Remat București Sud SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi) și hârtie, carton, cu punct de lucru în București, b-dul Pieptanari nr. 68B, sect. 5.