Polaris M Holding Mangalia încheie contracte pentru colectarea deșeurilor cu gospodăriile individuale, societățile comerciale și cu instituțiile publice

Publicat în Constanţa acum 2 ani

polarisFiecare gospodărie individuală, societate comercială sau instituție publică are obligația legală de a încheia un contract pentru colectarea deșeurilor.

Polaris M Holding: Misiunea noastră este să îmbunătățim calitatea vieții și a angajaților noștri, iar departamentul nostru comercial are grijă ca fiecare gospodarie individuală, societate comercială sau instituție publică să beneficieze de cele mai bune servicii de salubrizare.

Deseurile rezultate din constructii si demolari (inerte) si deseurile municipale generate de societati comerciale sau institutii publice se colecteaza contra cost, pe baza unui contract / comanda scrisa transmisa departamentului comercial (biroul contractari).

Serviciile prestate in cadrul departamentului comercial includ:

colectare, transport si depozitare deseuri municipale de la populatie, agenti economici si institutii publice;
maturat mecanizat pentru agenti economici (in urma primirii unei comenzi );
colectare si transport deseuri inerte (rezultate din constructii si demolari) provenite de la populatie, agenti economici si institutii publice;
colectare si transport deseuri voluminoase provenite de la populatie si agenti economici;
inchiriere containere de 1.1 m² pentru deseuri municipale si bene de 2 mc si de 17 mc pentru deseuri rezultate din constructii si demolari.

ACTE NECESARE incheierii unui contract

Pentru incheierea contractelor de salubrizare sunt necesare urmatoarele acte:

Persoane fizice:
Copie buletin sau carte de identitate proprietar,
Contractul de proprietate / inchiriere.

Asociatii de proprietari/locatari:
Actul de infiintare a asociatiei de proprietari,
Imputernicire pentru persoana care vine sa incheie contractul (in situatia in care nu vine presedintele),
Stampila asociatiei de proprietari.

Agenti economici (deseuri municipale):
Certificat de inregistrare a firmei,
Certificat de inregistrare in scopuri TVA,
Certificat constatator punct de lucru,
Copie contract de inchiriere/comodat sau proprietate al spatiului,
CI a administratorului sau imputernicire persoana delegata,
Date de contact (adresa de corespondenta, nr de telefon, e-mail etc),
Numar de cont bancar si banca la care este deschis contul,
Stampila.

Deseuri inerte (generate din activitati de constructii si demolari):
Certificat de inregistare al firmei / CI,
Certificat de urbanism,
Deviz estimativ (semnat si stampilat de arhitect) pentru volumul de moloz rezultat.

Puteți afla mai multe detalii despre modalitatea de încheiere contracte cu Polaris, pe website-ul  oficial: www.polaris.ro

Vezi punctele de colectare administrate de

Etichetat cu: , ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)