Centru de colectare deșeuri baterii auto în Drânceni, județul Vaslui

SC TSC ELECTRIC SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Râseşti, com. Drânceni, jud. Vaslui, tel. 0235/482736, fax. 0235/471641, e-mail: , persoana de contact: Rogojanu Ancuţa

  1. Centre de colectare Drânceni
  2. Centre de colectare județul Vaslui
  3. Centre de colectare baterii auto