Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Călărași, județul Cluj

Bernat Mihai Eugen PFA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Comuna Călărași, sat Bogata, nr. 170, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Călărași
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz