Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Iași, Podu Ioaiei

SC PREDEMET SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Podu Ioaiei, str. Scobâlțeni nr. 2, tel/fax: 0232/740260, , Tuturman Petrișor

SC PREDEMET SA – Podul Iloaiei Str. Scobilteni, Nr.2, Jud. Iași CUI: RO 1951756
Tel/fax: 0232/740.260
Email: Administrator: Zero Florin Dumitru

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Podu Ioaiei
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz