Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Iași, Valea Seacă

AXA J & F DESMEMBRARI AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Valea Seacă, fost CAP, com.Valea Seacă,jud. Iași, Telefon: 0761982186, FLORIN BASTON

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Valea Seacă
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz