Oferim servicii de colectare deseuri reciclabile, deseuri medicale, periculoase, vidanjare.
vizitati-ne pe http://www.colectez.ro/