Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile, deșeuri medicale, electrocasnice (DEEE), fier vechi și metale neferoase, hârtie și carton, lemn, PET, plastic, sticlă, substanțe periculoase, textile, ulei uzat, vehicule scoase din uz în județul Timis, Timișoara

Oferim servicii de colectare deseuri reciclabile, deseuri medicale, periculoase, vidanjare.
vizitati-ne pe http://www.colectez.ro/

 1. Centre de colectare județul Timis
 2. Centre de colectare Timișoara
 3. Centre de colectare baterii auto
 4. Centre de colectare baterii portabile
 5. Centre de colectare deșeuri medicale
 6. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)
 7. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
 8. Centre de colectare hârtie și carton
 9. Centre de colectare lemn
 10. Centre de colectare PET
 11. Centre de colectare plastic
 12. Centre de colectare sticlă
 13. Centre de colectare substanțe periculoase
 14. Centre de colectare textile
 15. Centre de colectare ulei uzat
 16. Centre de colectare vehicule scoase din uz