Centru de colectare deșeuri fier vechi și metale neferoase în Ilişeşti, județul Suceava

Giuliano Construct Ank SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în com. Ilișești (incinta fostei ferme zootehnice), tel: 0767066951, persoană de contact: Istrate Iulian Georgel.

  1. Centre de colectare Ilişeşti
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase