Internațional Nsk SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în comuna Ilișești, sat Ilișești, nr. 814, tel: 0741981003, persoană de contact: Onofraș Petru.