Centru de colectare deșeuri baterii auto în Ilişeşti, județul Suceava

SC RITMIC COM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Ilisesti, nr. 768, Com. Ilisesti, jud. Suceava

  1. Centre de colectare Ilişeşti
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare baterii auto